Ziya Paşa Sözleri


Sayfa İçeriği: Ziya Paşa Kısa sözler, Ziya Paşa Etkileyici Sözler, Ziya Paşa Uzun Sözler, Ziya Paşa Güzel Sözler, Ziya Paşa Yazılar, Ziya Paşa Sözler Tumblr, Ziya Paşa Sözler Facebook, Ziya Paşa sözleri anlamlı, Ziya Paşa Sözler Yeni, Ziya Paşa Özlü Sözler

Sozadresi_com
Sozadresicom

Vefasızın meclisinde bade içilmez.


İç bade güzel sev var ise akl-u şuurun; Dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun.


Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.


Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.


Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar / Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.


Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.


Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık.


En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın.


Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu. Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.


Bed-asla necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.


İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.


Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.


İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki; Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.


Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib;Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir.


İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.


Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.


Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.


Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.


İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada / Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et


Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı. Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.


Her şahs-ı harîmi Hak’a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın.


Zannetmeyin ki ben Amasya’da paşalık yaptım; Gördüğüm yetimleri babalık yaptım.


Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.


Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.


Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.


Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.


Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir