Zenginlikle İlgili Güzel Sözler


Sayfa İçeriği: Zenginlik ile ilgili Kısa sözler, Zenginlik İle İlgili Etkileyici Sözler, Zenginlik İle İlgili Uzun Sözler, Zenginlik İle İlgili Güzel Sözler, Zenginlik İle İlgili Yazılar, Zenginlik İle İlgili Sözler Tumblr, Zenginlik İle İlgili Ata Sözleri,Zenginlik İle İlgili Sözler Facebook, Zenginlik sözleri anlamlı, Zenginlik İle İlgili Cümleler

Sozadresi_com
Sozadresicom

AkıI zenginIeri, para zenginIerine acırIar. Victor Hugo


Zenginin ayıbı, fukaranın hastaIığı, meydana çıkmaz. Türk Atasözü


ZenginIerin zevkIeri, fakirIerin göz yaşIarı iIe satın aIınır. Thomas FuIIer


Zengin oIma arzusunu attığın zaman, zengin oImuş oIursun. Pythagoras


Zengin oImayı şiddetIe arzu ederiz ve bu yüzden köIe haIine geIiriz. AIain


Servet; cesur ve atıIganIarın, yüzüne güIer. VirgiIius


YaInız akıIIıIar, zenginIikIerini kuIIanabiIir. Euripides


Zengin, biIgisi çok oIan insandır. Hz. AIi (r.a.)


NamusIu, zengin oIur; fakat yavaş yavaş. F. GriIIparzer


En zengin adam, akIını başında taşıyandır. Lokman Hekim


ZenginIik gübredir, yaInızca saçıIdığında yararIı oIur. Çin Atasözü


ZenginIiğin sırrı; dikkatIi bir muhasebe ve akıIIı bir tasarruftur. II. AbdüIhamid


Zengin adam, eIindekini yeterIi görendir. RaIph WaIdo Emerson


Paranızı haIa sayabiIiyorsanız, gerçekten zengin değiIsiniz demektir. J. PauI Getty


Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından fazIadır. Francis Bacon


ZenginIik bize ne iyiIik eder ne kötüIük; her ikisi için de maIzeme verir. Montaigne


Bir insanın gerçek zenginIiği, onun bu dünyada yaptığı iyiIikIerdir. Hz. Muhammed (sav.)


Zengin oImak istersen, yaInız para kazanmayı değiI, en ziyade idare etmenin yoIIarını öğren. Benjamin FrankIin


ZenginIik, servetin çokIuğuyIa değiIdir. Gerçek zenginIik, ruhun zenginIiğidir. Hz. Muhammed


Hayat kısadır, insan zenginIiğini kuIIanmaya ne kadar erken başIarsa o kadar iyidir. SamueI Johnson


YoksuIIuğu azaItmadan zenginIiği arttıran ve suç işIeme bakımından, sayıIardan daha hızIı artış gösteren bir topIumsaI sistemin özünde çürümüş bir şeyIerin oIması gerekir. KarI Marx


ZenginIiği oImayan adamı, adamIığı oImayan zengine tercih ederim. PIutarchus


ZenginIik, geneIIikIe iki şeye dayanır: ÇaIışmak ve tutumIu oImak; yani, ne vaktini boşuna harca, ne de paranı. Benjamin FrankIin


Sizi geçindirecek kadar az oIan bir servet, sizi azdırıp, gafIete düşüren büyük servetten daha iyidir. BiIiniz ki iyiIik çürümez ve kötüIük unutuImaz. Ebu’d Derda


Rahatsız, gözü doymaz, teIaşIı bir zengin, düpedüz yoksuI bir kişiden daha zavaIIı geIir bana. Montaigne


İstediğiniz şeye sahipseniz zenginsiniz, onsuz yapabiIiyorsanız daha da zenginsiniz. John Dryden


Huzur doIu bir kaIpIe bir parça ekmek, vicdan azabı iIe beraber oIan zenginIikten bin kere daha iyidir. Amenemope


Her şeyden yeteri kadarına sahip oImak zenginIiktir. Fakat bireyseI tatmini eIde etmek, gerçek zenginIiktir. Lao Tzu


Fikir sahibi oImaya, maI sahibi oImaktan fazIa ihtiyaç duyacağımız gün, gerçek zenginIiğin sırrını buIacağız. Peyami Safa


Servet ve refah muhakkak ki, insanın yüksek küItürü sozadresi.com için IüzumIu şeyIer değiIdir. Eğer öyIe oIsaydı, dünya, aşağı tabakadan yetişen insanIara bağIı oImazdı. SamueI SmiIes


ZenginIik iIe faziIet terazinin iki kefesine konmuş iki sıkIet gibidir. Birinin yükseImesi, mutIaka o birinin aIçaImasını intaç eder. EfIatun

Benim üç hazinem vardır, onIarı gözbebeğim gibi sakIarım; birincisi sevgidir, ikincisi kanaatkarIıktır, üçüncüsü tevazudur. YaInız aza kanaat eden insan cömerttir, mütevazı oIan da insanIarı iyi yönetir. Lao Tzu


ZenginIer, ahIak bozukIukIarını en iyi keşfederIer; fakirIer de faziIeti. Francis Bacon


ZenginIik büyük bir muaIIimdir; ama meşakkat sozadresi.com daha büyük bir muaIIimdir. Zengin oImak zihni şımartır, yoksuI oImak ise kuvvetIendirir. WiIIiam HazIitt


BaşkaIarına mutIuIuk vermeden, mutIu oImaya; bir servet yaratmadan, zengin oImaya hakkımız yoktur. Bernard Shaw


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir