Yusuf Has Hacib Sözleri


Sayfa içeriği: Yusuf Has Hacib Kısa sözler, Yusuf Has Hacib Etkileyici Sözler, Yusuf Has Hacib Uzun Sözler, Yusuf Has Hacib Güzel Sözler, Yusuf Has Hacib Yazılar, Yusuf Has Hacib Sözler Tumblr, Yusuf Has Hacib Sözler Facebook, Yusuf Has Hacib sözleri anlamlı, Yusuf Has Hacib Sözler Yeni, Yusuf Has Hacib Özlü Sözler

Sozadresi_com
Sozadresicom

Allah’tan ne gelirse ona râzı ol!


Dâima iyilik yap ki, kendin de iyilik bul.


Gönlünü ve dilini doğru tut!


İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!


Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin.


Kötülük değersiz bir şey olduğu için, onu yapan da değersizdir.


İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur.


Halka faydalı ol, onlara zarar verme!


Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye, fakat helal ye.


Ey asil insan! insanlığı elinden bırakma; insanlığa karşı daima insanlıkla muamele et.


Bütün halka içten gelen merhamet göster.


Allâh’a sığın, onun emrine itaatsizlik etme!


Hangi iş olursa olsun, sen onu tatlı dille karşıla; her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır.


Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle! ölümsüz olursun.


Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.


Her sözü söz diye ağzından çıkarma. Lüzumlu olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle.


Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur.


İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine dileği bitmez.


Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.


Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.


İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.


Ey nimet sahibi olan kimse, şükret. Şükredene Tanrı nimetini artırır.


Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler, insana zarar getirir.


İşi adaletle yap, buna gayret et; hiç bir zaman zulüm etme; Allah’a kulluk et ve O’nun kapısına yüz sür.


Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur; kibirli insanın itibari günden güne azalır.


Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar..  sozadresi.com


Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir; eğer bulursan, onları kullan ve uçup göğe çık.


Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.


Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti ise birdir. İnsan bunu nasıl geçirirse, o öyle geçer.


Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan, sözün kısası, kendinden daha candan birini bulamazsın.


Dünya ve âhireti her ikisini birden elde etmek istersen, şu birkaç işi bırakma; muktedirsen bunları mutlaka yerine getir!


Çok mal aç gözlüyü doyurmaz. Ecel gelince pişman olur, fakat artık işini yoluna koyamaz.


Gurur faydasızdır, o insanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük ise insanı yükseltir.


Her bakımdan tam zengin olmak istersen, kanaatkâr ol. Böylece kendi nasibini elde etmiş olursun.


Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır. Oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur.


Söz ağızda iken sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esirdir.


İnsan süsü, yüz; yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; dilin süsü, sözdür.


Akıl bir meşaledir. Kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz için sözdür.


İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir; mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebali altında kalır.


Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile, sonunda sen yine yerdesin.


Bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe dahi yol bulunur.


Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar.


Hiç bir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sabırlı insanlar arzularına erişirler.


İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir. Mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebalı altında kalır.


Her mahlûk kendi nasibini alır. Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.


İnsana insanlığı nisbetinde mukabelede bulun. Böyle mukabelede bulunduğu için, insana insan adı verilmiştir.


İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır.


Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kendi heva ve heveslerine hakim ol.


Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun. sozadresi.com


Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer.


İşe acele ile girme, sabır ve teenni ile hareket et. Acele yapılmış olan işler yarın pişmanlık getirir.


Fenalık cahillikten doğar, hastalıklar kötülükler hep aynı noksanlıktan ileri gelir. Fakat tedavi ile hastalara şifa verilebilir; terbiye ile kötüler iyi edilebilir; okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi verilmiş olur.


Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir.


İnsanların seçkini insanlığa faydalı olan insandır. Halk nazarında muteber kimse, merhametli olan insandır.


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir