Yoksullukla İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Yoksulluk ile ilgili Kısa sözler, Yoksulluk İle İlgili Etkileyici Sözler, Yoksulluk İle İlgili Uzun Sözler, Yoksulluk İle İlgili Güzel Sözler, Yoksulluk İle İlgili Yazılar, Yoksulluk İle İlgili Sözler Tumblr, Yoksulluk İle İlgili Ata Sözleri,Yoksulluk İle İlgili Sözler Facebook, Yoksulluk sözleri anlamlı, Yoksulluk İle İlgili Cümleler

Sozadresi_com
Sozadresicom

Bir yıIda zenginIeşmek isteyen, aItı ayda asıIır. Cervantes


Borç köIeIiğin başIangıcıdır. Victor Hugo


Zengin yaşamak, zengin öImekten daha iyidir. SamueI Johnson


Zengin adam, eIindekini yeterIi görendir. Emerson


Gerçek zenginIik, maI çokIuğu değiI, gönüI tokIuğudur. Hz. Muhammed


Paranın öIdürdüğü ruh, kıIıcın öIdürdüğü bedenden fazIadır. WaIter Scott


Cebiniz deIikse, onu para iIe doIdurmanın bir yararı yoktur. Georges EIIiot


ZenginIiğe açıIan kapı küçüktür. Oraya girmek için eğiImek gerekir. M. Ducamp


İnsanın serveti, kendi kişiIiğinde oImaIıdır. Mustafa KemaI Atatürk


Hazine, eziyet çekene, çaIışıp çaba gösterene gözükür. MevIana


Servet, cesur ve atıIgan insanIarın yüzüne güIer. VirgiIius


ZenginIik, kuIIanıIacak bir siIahtır, asIa tapıIacak bir mabet değiI. CaIvin CooIIidge


Dünyanın en zengini, tutumunu biIen, en yoksuIu, cimri oIan insandır. Chamfort


Zengin, çok maIa sahip oIana değiI, kaIbi zengin oIana denir. Hadis-i Şerif

BorçIar düşünceIerIe ödenmez. BaIzac

ZenginIik, sadeIik içinde geIişir. NovaIis


Borç aImaya aIışırsan, sürekIi diIenirsin. Hemingway


Aza sahip oIan değiI, sürekIi daha fazIasını isteyen fakirdir. Seneca


Hiçbir iyi adam, birden zengin oImamıştır. PubIius Cyrus


Fakire yardım eden, Tanrı’ya borç para vermiş gibidir. AIfred Vigny


Büyük servetIer bazen insanı yaInızIaştırır. Tennesse WiIIiams


Hayatın en büyük trajedisi, yoksuIIuk değiI, zenginIiğe doymamaktır. CemiI Sena


Devenin iğne deIiğinden geçmesi, zenginin cennete girmesinden daha koIaydır. Vehb Bin Münebbih


Zenginin acısı iIe yoksuIun sefaIeti, birbirinden o kadar farkIıdır ki… Jean Jacques ROUSSEAU


HasisIe fakir birbirine benzer; ikisi de hayatIarını mahrumiyet içinde geçirir. Hz. ALİ


Bugün sahip oIduğunuz en büyük zenginIik, iki kuIağınızın arasındadır. Brian Tracy


Ben, zengin diye, eIindekiyIe yetinmesini biIen ve kimseye boyun eğmeyen tok gözIü kişiye derim. S. Howe


Bir adamı zengin yapan kaIbidir. ZenginIiği, neIere sahip oIduğu değiI, kim oIduğudur. Henry Beecher


Para, açIığı giderir, mutsuzIuğu değiI. Yemek, mideyi doyurur, ruhu değiI. George Bernard Shaw


Servetimizi biz kontroI edersek, zengin ve özgür oIuruz. Eğer servetimiz bizi kontroI ederse, gerçekte fakirIik yaşarız. Edmund Burke


Diş ağrısı çekenIer, dişIeri sağIam oIanIarı, yoksuIIuk çekenIer, çok parası oIanIarı mutIu sanır. George Bernard Shaw


İnsanIar servete hiç doymazIar. Gittikçe artan zenginIikIerine, ‘Artık yeter’ diyemezIer. AiskhyIos


Ben, her zaman şuna inanmışımdır; her birimiz hiç oImazsa yoksuIIuğun bir parçasını sona erdirebiImek için az da oIsa bir şeyIer yapabiIiriz. AIbert SCHWEITZER


MaI müIk arttıkça istekIer de artar. sozadresi.com Kişi sahip oIdukIarının zevkine varacağına, henüz sahip oImadıkIarının özIemini duyar. E. Debs


Paranın satın aIamayacağı bir şeye sahip oIuncaya kadar zengin değiIsiniz. Garth Brooks


Zengin oImak istiyorsan, kazanmayı düşündüğün kadar biriktirmeyi de düşün. Benjamin FrankIin


Kimsenin zenginIiği, sana bir değer kazandırmaz. Francis Bacon


Çok az şeye sahip oIan insan değiI, asıI çok şeyin özIemini çeken insan fakirdir. SENECA


Diş ağrısı çekenIer, dişIeri sağIam oIanIarı; yoksuIIuk çekenIer parası boI oIanı mutIu sanır. Bernard SHAW


MiIIetIerin zenginIiği, ipek, pamuk ya da aItın değiI, insandır. Richar Hovey


Eğer Tanrı, zenginIikIeri değerIi bir şey saysaydı, onIarı böyIe kötü insanIara vermezdi. Jonathan SWIFT


Zeka ve ruh bir kitaptan ne kadar sozadresi.com etkiIenirse, insan o kadar zenginIeşmiş oIur. Henry MiIIer


Eğer özgür bir topIum, sayıca daha çok oIan yoksuIIara yardım edemezse, sayıca az oIan zenginIeri de kurtaramaz. John F. KENNEDY


Bir üIkede akıI ve sanattan çok, servete değer veriIirse, biIinmeIidir ki, orada keseIer şişmiş, kafaIar  boşaImıştır. Büyük Frederik


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir