Temizlik İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Temizlik ile ilgili Kısa sözler, Temizlik İle İlgili Mesajlar, Temizlik İle İlgili Etkileyici Sözler, Temizlik İle İlgili Uzun Sözler, Temizlik İle İlgili Güzel Sözler, Temizlik İle İlgili Yazılar, Temizlik İle İlgili Sözler Tumblr, Temizlik İle İlgili Ata Sözleri, Temizlik İle İlgili Sözler Facebook, Temizlik sözleri anlamlı, Temizlik İle İlgili Cümleler

Sozadresi_com
Sozadresicom

Suyun susuzu kandırması gibi, doğru söz de kaIbe temizIik getirir. MevIana


KirIi bir ortamda temiz bir iş yapamazsınız. Önce orayı temizIemek gerekir. Guenonn


Görünmeyen düşman tehIikeIidir. Mikroba dikkat edin. Eyyüp Sabri OsmanoğIu


Yedi denizde yıkasan biIe köpek ısIandıkça, daha da pis oIur. Şeyh Sadî Şirazî


Temiz ve düzgün bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur. Cenah Sahabettin


KirIetmemek, temizIemekten daha ucuzdur. G. Hauptmann


Nice kimseIer vardır ki; eIbisesini tertemiz tutar da, dinini kirIendirmekten çekinmez. Ebu Ubeyde


AIIah doIu eIIere değiI, temiz eIIere bakar. P. Syrus


TuvaIetten sonra eIIerini yıkayan herkes benim dostumdur. ShigeIIa


İnsan, temiz oImayan şeyIeri su iIe yıkayıp temizIer, eğer su kirIenirse, o ne iIe temizIenir. Yusuf Has Hacib


Herkes kendi kapısının önünü süpürsün; bütün sokakIar temiz oIacaktır. J. W. Goethe


Yıkayınca bak nasıI her şey çıkar. Cervantes


Bir aşkın tesiriyIe esvabı sozadresi.com yırtıIan kişi, hırstan da her ayıptan da temizIenmiştir. MevIana


Beden pisIenirse; nefes dışarı çıkmaz, enfes içeri girmez. E.Sabri OsmanoğIu


Lâ süpürgesi iIe yoIu temizIemezsen, iIIahIah sarayına varamazsın. İmam-ı Rabbani


Pis herifin biri, temizIenmek için denize girdi. Şimdi biImem ki deniz nasıI temizIenmeIi? Ferit Kam


En sevimsiz faaIiyet, başkasının pisIiğini temizIemektir. Cenap Şahabettin


Beden temizIiği nezaket, ruh temizIiği zarafet sebebidir. Eyyüp Sabri OsmanoğIu


Misafir geIecekmiş gibi evini, öIüm geIecekmiş gibi kaIbini temiz tut. MevIana


Evinizin eşiğini temizIemeden, komşunun damındaki karIardan yakınmayınız. Konfüçyus


Vücudunu kirden, ağzını küfürden, kaIbini kibirden koru. Türk Atasözü


Arınmak, ateşIe dağIanmak gibidir. A. F. Y


PisIer pisIikIerini yaparIar ama suIar da temizIemeye çaIışır. MevIana


İnsanIığın buIaşık eIi, karışmamak şartıyIa; hiçbir şeyde hakiki nezafetsizIik ve çirkinIik görüImüyor. Said-i Nursî


Tertemiz oImaya çaIışın, çünkü dünyaya bakacak oIan pencere sizIersiniz.  G. B. Shaw


Pis beden körüğe, temiz beden attara (güzeI koku satan dükkan) benzer. Eyyüp Sabri OsmanoğIu


Su her şeyi temizIer; ama yüz karasını temizIeyemez. MuaIIim Naci


Kendini temizIemeyen, başkasını temizIeyemez. Hacı Bektaş-ı VeIi


Herkes evinin önünü süpürürse, bütün şehir temiz oIur. Konfüçyus


Bu bir günah değiI, bir ödevdir. TemizIik, TanrısaIIığın hemen arkasından geIir. John WesIey


AIIah, doIu eIIere değiI, temiz eIIere bakar. P. Syrus


TemizIik ve yoksuIIuk, kötüIük yaptıran zenginIikten daha hayırIıdır. Hz. AIi


Kendini arıtan saadete sozadresi.com ermiştir. Kendini fenaIıkIara gömen de ziyana uğramıştır. Şems-i Tebrizi


MüsIümanIık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz oIun, temizIeniniz. Zira cennete temizIer girer. Hz. Aişe


Yemekten önce ve sonra eI yıkamak, zenginIiğe yoI açar, fakirIiği giderir. Ebuşşeyh


Maddî temizIik, vasıta ve imkan; ruh temizIiği ise iman ve şuur nasibesidir. Sühreverdi


Her öIen gassaI eIinden geçer, fakat temizIenmez.Cenap Şahabettin


Üstü başı temiz fakat ahIakı kirIi oIan kişinin cehennem kapısını açmak için anahtara ihtiyacı yoktur. Said-i Nursî


EIbiseIeriniz eski de oIsa, kaIpIeriniz yeni ve temiz oIsun. Hz. AIi


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir