Tarih İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Tarih ile ilgili Kısa sözler, Tarih İle İlgili Mesajlar, Tarih İle İlgili Etkileyici Sözler, Tarih İle İlgili Uzun Sözler, Tarih İle İlgili Güzel Sözler, Tarih İle İlgili Yazılar, Tarih İle İlgili Sözler Tumblr, Tarih İle İlgili Ata Sözleri, Tarih İle İlgili Sözler Facebook, Tarih sözleri anlamlı, Tarih İle İlgili Cümleler


Tarih, coğrafyanın dördüncü boyutudur, ona zaman mana verir. W. Van Loon

Sozadresi_com
Sozadresicom

Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire


Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. La Bruyere


Tarih bir kâğıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil. O.V.Bismarck


Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz sonuçtur. Cevdet Paşa


Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbâli gösteren bir dürbündür.


Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. sozadresi.com Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. Naima


Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil; belki bunlardan ziyade hissiyattır. Mustafa Kemal Atatürk


Tarih değil, hatalar tekerrür eder. II. Abdülhamid


Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir. John Sheran


Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar. George Santayana


Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir. Oscar Wilde


Dünyanın tarihi dünyanın yargısıdır. Friedrich Schiller


Tarihte ilk kez dram olan bir olay, bir kez daha tekrarlanırsa komedi olur. Kari Marx


Tarih, kainatın vicdanıdır. Ömer Hayyam


Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. Nâimâ


Tarih, insanların düşlerinin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri, umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir. Albert Camus


Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır. M. T. Cicero


Tarih şuuru sadece “geçmişin” “geçmişliğini” bilmek değil, onun “halde de” var olduğunu anlamak demektir. Thomas S.Eliot


Tarihten edindiğimiz en iyi şey, onun uyandırdığı coşkudur. Wolfgang Van Goethe


Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir. Norman Cousins


Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir. Sallust


Dünya tarihi, özgürlüğün bilincinde ilerlemelidir. Hegel


Tarih kâinâtın vicdanıdır. Ömer Hayyam


Tarih; milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. M.Cevdet Anday


Tecrübe ve tarihin öğrettiği şudur: İnsanlar ve hükümetlerin hiçbir zaman tarihten bir şey öğrenemedikleri veya onlardan çıkarılan prensiplere göre davranamadıklan. George Hegel


Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Peyami Safa


Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire


Tarih; imansızlık ve ahlâksızlık sozadresi.com harabeleriyle doludur. A. Şeref Güzelyazıcı


Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir. Mustafa Kemal Atatürk


Dünya hakkında hükmü, tarih verir. Schiller


Tarih; cinâyetlerin ve felâketlerin bir tutanağıdır. Voltaire


Tarih, her şeyin tarihle doğrulanabileceğini doğrulamaktadır. Voltaire


Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir. Chateaubriand


Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir. L. Chesterfield


Tarihten hiçbir şey öğrenilemeyeceğini, tarihten öğreniriz. Bernard Shaw


İnsanlık tarihi, giderek eğitimle felaket arasında, bir yarışa dönüşmektedir. H. G. Wells


Tarih, bir bilimdir. Orada da ruh ve düşünce, tenkit ve yöntemler vardır. F.Calloge


Tarih, geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir. Emile Alain


Suyu her gün artan sonsuz bir kuyu vardır; Tarih. R.Necdet Kestelli


Tarihin en çekici ve esrarengiz tarafı, değişen çağlarla birlikte her şeyin tamamen farklılaşması, fakat hiçbir şeyin değişmemesidir. Aldoux Huxley


Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak. V. Hugo


Tarih, bir kağıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil. Otto von Bismarck


Tarih; okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuzdur. J.J.Rousseau


İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler. Cenap Şehabeddin


Tarih; mâzîyi geleceğe taşır, olayları tekerrür zincirine bağlar, durur.


Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk


Çekiç olmak istemeyen, tarihin örsü olacaktır. Adolf Hitler


Geçmişin yıkıntıları, bugünün uyarılarıdır. George Bancroft


Yenilenlerin tarihini, yenenler yapmıştır. Berthold Brecht


Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. Rousseau


Tarihçiler için ilk yasa, hakikat olmayanı ağza almamaktır, ikincisi doğru olan bir şeyi örtbas etmemektir, bunlardan başka yazdığı bir şeyde taraf gütmemek ve kiı beslememektir. M. T. Cicero


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir