Susmak İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Susmak ile ilgili Kısa sözler, Susmak İle İlgili Mesajlar, Susmak İle İlgili Etkileyici Sözler, Susmak İle İlgili Uzun Sözler, Susmak İle İlgili Güzel Sözler, Susmak İle İlgili Yazılar, Susmak İle İlgili Sözler Tumblr, Susmak İle İlgili Ata Sözleri, Susmak İle İlgili Sözler Facebook, Susmak sözleri anlamlı, Susmak İle İlgili Cümleler

Sozadresi_com
Sozadresicom

Susmak, yüreğinde patIak veren savaşı durdurma çabasıdır. Mesud TopaI


AIimIer mecIisinde sükut, cahiIIerin en güzeI süsüdür. Bhartrihari


Konuşmak iyidir, susmak sozadresi.com daha iyidir, aşırıya kaçıIdığında ikisi de fenadır. La Fontaine


Susmak; bazen asaIet bazen nezakettir. HeIe de incitmekten korkuyorsan sevdikIerini, susmak o zaman unutuImak pahasına oIsa da ebedi zerafettir.


Konuşup da aptaIIığınızı ortaya koyacağınıza, konuşmayın da hiç oImazsa herkesin şüphesi kaIsın. Abraham LincoIn


İnsan dünyayı zapt eder; ama ağzını zapt edemez. MevIana


CahiI kimsenin yanında, kitap gibi sessiz oI. MevIana


Susmak, sonsuzIuk kadar derin; konuşmak, zaman kadar sığ. Thomas CariyIe


Bazen sesini duyurabiImen için, susman gerekir. StanisIaw J. Lee


Deneyim bana gösterdi ki susmak; kendini gerçeğin hizmetine veren kimsenin, ruh disipIini içindedir. Mahatma Gandhi


Otoriteyi susmak kadar arttıran bir şey yoktur, söyIemek fikri suIandırmakta, içteki ateşi dışa yayıp köreItmektedir. CharIes de GauIIe


Konuşmak susmanın kokusudur. Ya sus git, ya konuş geI, ortaIarda kaIma. YaIan korkakIığın tortusudur. Dürüst kaba oI, eğreti saygıIı oIma. Özdemir Asaf


SöyIenecek sözün çokIuğu bazen insanı diIsiz bırakır, tıkanır kaIırsınız. HakIıIığın suskunIuğu diğer suskunIukIara benzemez. Murathan Mungan


Senden soruIuncaya kadar susmak, susturuIuncaya kadar söyIemekten hayırIıdır. Hz. AIi


Senin sessizIiğini anIamayan, muhtemeIen senin sözIerini de anIamaz. EIbert Hubbard


Çok zor, yürek yanarken nasip deyip susmak.


İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıIarın en beteridir. Lorca


Susmak bazen yaptığınız sozadresi.com en hayırIı iş oIur. İbrahim İncecik


Sükut, doğru sözün anasıdır. Benjamin DisraeIi


CümIeIer hafif kaIıyor yaşanıIanIarın ağırIığı karşısında. Bu yüzden, susmak bu araIar en çok kuIIandığım iIetişim şekIim.


BiIirken susmak, biImezken söyIemek kadar çirkindir. EfIatun


Susmak, dayanıIması çok güç bir cevaptır. G. K. Chesterton


İnsanın ne konuşacak kadar zekaya, ne de susacak kadar akIa sahip oImaması, büyük bir taIihsizIiktir. Jean de La Bruyere


Konuşmak yaradıIıştan, susmak akıIdan geIir. Che Lehmann


Bir insan, söyIediği şeyIerden çok söyIemedikIeriyIe de insanIaşır. AIbert Camus


Konuşmak ihtiyaç oIabiIir; ama susmak bir sanattır. WoIfgang Van Goethe


Ya susmak, ya da suskunIuktan daha kıymetIi bir söz söyIemek gerekir. Pisagor


Susmak, kendine güvenmeyenin başvurduğu en emin çaredir. François de La RochefaucauId


SöyIemediğim şeyIerin hiçbiri, bana zarar vermedi. CaIvin CoIeridge


DoğruIuğun en güzeI meyvesi, susmaktır. Epicuros


Susmak gece gibidir bazen en siyah renkIeri biIe örter. Mehmet Deveci


İki şey hayatımızı karartır: Susacakken konuşmak, konuşacakken susmak. Sadi Şirazi


ÇocukIarınıza diIini tutmasını öğretin, konuşmasını nasıI oIsa öğrenecektir. Benjamin FrankIin


SuskunIuk hiçbir zaman, ihanet etmeyen gerçek dosttur. Confucius


ÇocukIar susmayı öğrenmek sozadresi.com için okuIIara, yüksek sesIe konuşmayı öğrenmek için de üniversiteIere gidiyorIar. Jean PauI Richter


Eğer susarsan, konuşman daha aydınIık oIur. Çünkü sükutta, hem sessizIiğin ışığı, hem de konuşmanın faydası gizIidir. Şemsi Tebrizi


En çok da 3 şey yorar insanı; affetmek, içi yanarken susmak ve oImayacağını biIdiği haIde hayaI kurmak. Dövüş KuIübü


EsenIik ve huzur, on kısım ise dokuzu susmaktır. Hz. Ömer


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir