Sultan II. Abdülhamid Sözleri, Sultan 2. Abdülhamid Sözleri


Bu Sayfamız da Sizler İçin Sultan 2. Abdülhamid Güzel Sözlerini Derledik Sayfa İçeriği; En Güzel Abdülhamid sözleri kısa, Abdülhamid sözleri anlamlı, Abdülhamid han özlü sözler, facebook, tumblr

Sozadresi_com
Sozadresicom

Bizi yükselten dinimize karşı duyduğumuz büyük aşktır.


Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.


İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.


Ben abdestsiz hiçbir devlet işine imza atmadım.


Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz.


Allah bu hallere sebep olanları kahhâr ismiyle kahretsin. Şimdi devlet ne hale geldi.


Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!


Hak arayan varsa hakkını verin, baş kaldıran varsa başını kesin…!


Filistin’i satın almak isteyen Yahudileri kapımdan kovduğum için Allah’a şükrediyorum.


Ha kendi evlatlarım, ha millet farkı yoktur.


Beni evhamlı sanıyorlardı hayır! Ben sadece gafil değildim, o kadar.


Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.


Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır.


Biz bu sahalardan çekilelim, emin olun ki buralar daimi karışık ve iğtişaş (özü kaybettirilmek istenen) sahalar haline gelecektir.


Benim prensibim budur. Ben terakki taraftarıyım. Avrupa’da ne icat olunursa memleketimizde yapılmalıdır.


Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.


Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.


Ben de bir silah alır, askerle beraber müdafaada bulunurum; ölürsem şehid olurum, ben zaten ölmüş bir adamım…


Göreceksiniz yüzbaşım! İttihatçılar, İstanbul üzerine yürüyüşlerinden cesaret alarak bu devleti birtakım kötü serüvenlere sürükleyecekler, belki de Turancılık gayretiyle veya İslamcılık siyasetiyle korkarım ki hem Çarlık Rusya’sı, hem de Büyük Britanya İmparatorluğu ile aynı zamanda savaşa sokacaklardır.


Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!


Doğrusunu isterseniz ben Türküm ama Türkçe havalardan ziyade alafranga havalar, operalar hoşuma gider. Çünkü Türkçe minördür. İnsana uyku getirir. Hem de bizim Türkçe dediğimiz makamlar Türkçe değildir. Yunan’dan Acem’den alınmıştır. Türk çalgısı davul zurnadır.


Biz her şey olabiliriz. Cahil tecrübesiz hatalı bir siyasete kapılmış olabilir ve zararlar da verebiliriz ama Osmanoğulları olarak nasıl vatan haini olabiliriz?


Ben Bizans İmparatoru Konstantin’den daha az haysiyetli değilim. Biraderim hazretlerine (V. Mehmet Reşat) bağlılığımı arz ediniz. İstanbul’dan çıkmam! Kendisinin de çıkmamasını atalarımızın şerefi adına istirham ederim!


Biz İstanbul’u Rumlardan zapt ettik. Fetih günü onlar matem tutmak isterler. Biz tezahürde bulunursak onların hissiyatını rencide ederiz. Benim zamanımda bir kere İstanbul’un fethi günü merasim yapmak istediler. Ben bu hissiyat noktasını nazara alarak müsaade etmedim. Bunlar hikmet-i hükümettir. Çünkü hükümet tebaasının hepsinin hissiyatını da rencide etmemeye çalışmalıdır.


33 sene devletim ve milletim için çalıştım. Elimden geldiği kadar hizmet ettim. Hâkimim Allah, bunu muhakeme edecek ise Resulullah’tır. Bu memleketi nasıl bulduysam öyle teslim ediyorum. Hiç kimseye bir karış toprak vermedim. Hizmetimi ancak Allah’ın takdirine bırakıyorum. Ne çare ki düşmanlarım bütün hizmetime kara çarşaf örmek istediler ve muvaffak da oldular.


Sultan Abdülhamit Han Hakkında Söylenen Sözler İçin Tıklayınız.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir