Sultan Abdülhamit Han Hakkında Söylenen Sözler


Bu Sayfamzı da Sizler İçin Sultan Abdülhamit Han İçin Söylenmiş Güzel Sözleri Derledik Sayfa İçeriği: Sultan Abdülhamit Han Söylenmiş sözler, Sultan Abdülhamit Han hakkında ünlü sözleri

Sozadresi_com
Sozadresicom

Turgut Özakman’nın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • II. Abdülhamit, meziyet ve kusurları ile son imparatordu. Ondan sonra Osmanlı tahtının bir pırıltısı ve ağırlığı kalmamıştı. (Diriliş/Çanakkale 1915’ten)

Mustafa Kemal Atatürk’ün II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Abdülhamid’in yönetim tarzı azami müsamahadır.

Ali Rıza Alp’in II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Abdülhamid’i kötülemek cehalettir.

Halit Ziya Uşaklıgil’in II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • İlk şaşırmak ilk adımda başladı diyorum. Daire-i hususiye bu mu idi? 

Necip Fazıl Kısakürek’in II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Abdülhamit’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır.

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Abdülhamit devrinin her 24 saati bin muamma ile doludur.

Sezai Karakoç’un II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa, hakikat susmayacak.

Sezai Karakoç’un II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Sen bir anne gibi tuttun ufukları.

Nurettin Topçu’nun II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Bize ümmetin günahını kendinde bulmak, kendinde yenmek,kendisiyle fenaya erdirmek isteyen ruh dünyasının kahramanları lazımdır.

Wanbery’in II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Padişah Abdülhamit sayesinde Batı âlemi, bilhassa Dışişleri teşkilatları; Halifeye, İslâm âleminin Papası gözüyle bakıyorlardı. Onun bu sıfatla kullanabileceği nüfuzdan çekiniyorlar, hattâ korkuyorlardı.

Ayşe Sultan’ın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Babam doğru ve tam dinî itikada sahip bir Müslümandan başka biri değildir. Beş vakit namazını kılar, Kur’ân-ı Kerîm okurdu. Daima camilere devam ettiğini, Ramazanlarda Süleymaniye Camii’nde namaz kıldığını, o zamanlar camide açılan sergilerden alışveriş ettiğini hikâye tarzında anlatırdı. Babam herkesin namaz kılmasını, camilere devam edilmesini çok isterdi. Sarayın husus’i bahçesinde beş vakit Ezân-ı Muhammedi okunurdu. Babamın bir sözü vardı: “Din ve fen,” derdi. “Bu ikisine de itikat etmek caiz” olduğunu söylerdi.

Nihal Atsız’ın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bu büyük padişahı katil, kanlı, müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak olarak tanıtılmış, daima aleyhinde işleyen bu propagandanın tesiriyle de böyle tanınmış talihsiz bir insandır.

Enver Paşa’nın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Bu hain herif (II. Abdülhamid), istese, bir anda her şeyi yapar; memleketi bahtiyar eder; etrafındaki alçakları dağıtır; hem memleket, millet bahtiyar olur, hem kendisi diyordum. Fakat bu adamın senelerden beri kan içmeye alışmış olduğunu ve insanın itiyadından vazgeçemeyeceğini düşündükçe, şahsına karşı fevkalade bir adavet (hissediyor) ve herhalde bunun vücudunun ortadan kalkmasının en selim bir çare olacağını düşünüyordum. 

Falih Rıfkı Atay’ın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • 1908 Meşrutiyetine kadar İstanbul’da elektrik yasaktı. Sultan Abdülhamit’in vehmi yüzünden. 19 Ağustos’ta cülus donanmasını yağ kandilleri ve havai fişeklerle yapardık. Ertesi günden başlayarak bütün gazetelerde vezir ve paşa konaklarınının donanma haberlerini görmeli idiniz. Sütunlarca. Ufacık mumlu kandillerin adı Kandil-i Süreyya Mesil idi.

Sultan Abdülhamit Han Söylediği Güzel Sözler İçin Tıklayınız


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir