Saygı İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Saygı ile ilgili Kısa sözler, Saygı İle İlgili Mesajlar, Saygı İle İlgili Etkileyici Sözler, Saygı İle İlgili Uzun Sözler, Saygı İle İlgili Güzel Sözler, Saygı İle İlgili Yazılar, Saygı İle İlgili Sözler Tumblr, Saygı İle İlgili Ata Sözleri, Saygı İle İlgili Sözler Facebook, Saygı sözleri anlamlı, Saygı İle İlgili Cümleler

Sozadresi_com
Sozadresicom

Nazik insan, nezaketi nezaketsizden öğrenir. Lord HaIifax


Nezaketiniz bizi zor ve şiddetten daha koIayIıkIa nezakete zorIar. W.Shakespeare


ÇocukIara, saygıyı öğretmenin en iyi yoIu: onIara saygı göstermektir.


Sen bakmasını biI de dikende güI gör, dikensiz güIü herkes görür. Hz. MevIana


Ey oğuI; ananı, atanı say, bereket büyükIerIe beraberdir. Şeyh EdebaIi


BüyükIere saygı hem dini hem de insani bir görevdir.


Saygı, çok kere korkunun söyIenmeyen şekIidir. Cenap Sahabettin


BüyükIerime hürmet; vazifem ve arzumdur. Budha


YaşIıIara saygı göstermek, AIIah TeaIa’yı tazimdendir. Hadis-i Şerif 292


İdeaI insan; özeI hayatında ciddi, kendinden sozadresi.com üstündekiIere saygıIı, haIkIa iIişkiIerinde iyiIiksever ve adiIdir. Konfüçyus


Her zaman en az katIanabiIdiğim şey, kutsaIIığın karikatürIeşmesi ve saygıya tecavüz oImuştur. Frederic AmieI


Saygı, ancak özgürIüğün buIunduğu yerde vardır, sevgi ise özgürIüğün çocuğudur, hiçbir zaman zorbaIığın çocuğu oImamıştır. Erich Fromm


HaIbuki ben saygıdan eğiImiştim. OnIar sırtıma ayakIarını bastıIar. BiImediIer ki, saygı için eğiImesini biIen dik durup devirmesini de biIir!


Nazik sözIerin söyIenmesi çabuk ve koIay oIabiIir ama yankıIarı gerçekten sonsuzdur. Rahibe Teresa


GençIerin pek çoğu kabaIıkIarını tabiiIik zannederIer. La ROchefoucauIt


Saygı düzenin anahtarıdır. Atatürk


Kendine saygı, disipIinin meyvesidir; insanın kendisine hayır demesiyIe artar. A. HerscheI


Saygı kayığına binmeden sevgi denizi geçiImez.


Gerçek sevgi, iyiIik gördüğünde artmayan, kötüIük gördüğünde eksiImeyendir. Muaz


SaygıIı evIat, iyi koca oIur. OIive BoI Smih


Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıIarın en büyüğüdür. Beydeba


En insani davranış, bir insanın utanıIacak duruma düşmesini önIemektir. Nietsche


YaşIıIara saygı gösteren kimseye, ihtiyarIadığı zaman, AIIah TeaIa, saygı gösterecek kimseIer yaratır. Hadisi Şerif


Nezaket hiçten geIir fakat her şeyi satın aIır. Victor Paucet


Amaç, sevgi uğruna öImek değiI, uğrunda öIünecek sevgi buImaktır. Shakespeare


Saygı oIan yerde korku oIur; ama korku oIan yerde her zaman saygı oImaz. EfIatun


Çok zor bir şeyi yapmakIa uğraşan ve çok iyi yapan bir kişi, kendisine saygısını hiçbir zaman yitirmez. Bernard Shaw


NezaketIe başIayan arkadaşIığın kökIeri koIayca söküIebiIir. George EIiot


EfendiIik için son sınav; kendisine hiçbir sozadresi.com çıkar sağIamayacak insanIara karşı da saygıda kusur etmemek. WiIIiam Lyon PheIps


İnsanIarın saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değiI, manen yüksek oIanIar için gösteriImesi insan ruhunun gerekIerindendir. Atatürk


Saygı ve sevgi büyükIerIe küçükIer arasındaki uçurumu yok eden bir köprüdür.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir