Said Nursi Sözleri


Sayfa İçeriği: Said Nursi Kısa sözler, Said Nursi Etkileyici Sözler, Said Nursi Uzun Sözler, Said Nursi Güzel Sözler, Said Nursi Yazılar, Said Nursi Sözler Tumblr, Said Nursi Sözler Facebook, Said Nursi sözleri anlamlı, Said Nursi Sözler Yeni, Said Nursi Özlü Sözler

Sozadresi_com
Sozadresicom

Şöhret zehirli bala benzer.


Bismillah her hayrın başıdır.


Cihad, merteb-i şehadetin merdivenidir


Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm.


Bu dünya bir karalama defteridir.


Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.


İnsanları canlandıran emeldir; öldüren Ümitsizliktir.


Bîçare hakikatlar, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.


Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.


Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.


Her şey kader ile takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin.


Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş’i dahi o halketmiştir .


Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba’-ı Kur’andır.


Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İSLAMın sadası olacaktır.


Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.


Ey nefsim! deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.


Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.


Allah’ım madem sen varsın ve bâkisin, giden gitsin, sen bana yetersin.


Zaman gösterdi ki; Cennet ucuz değil, Cehennem de lüzumsuz değil.


Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!


Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin.


Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, Hakka bir nevi haksızlıktır.


Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Ye’s, dalalet i fikrin; zulmet-i kalb, ruh sıkıntısının menba’ıdır.


Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür.


Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.


Bismillah her hayrın başıdır.


Madem bu dünya geçici bir imtihan meydanıdır, imtihanda rahat olmaz.


Her şey kader ile takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin.


Cihad, merteb-i şehadetin merdivenidir


Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir .


Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza’a iltica etmemek gerektir.


Şükrün mikyası; kanaattir; ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir… Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır hürmetsizliktir haram helal demeyip rast geleni yemektir.


Cenâb-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır.


Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı.. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın.


Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil.


En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.


Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.


Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.


Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.


Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür.


Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder.


Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.


İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur!


Milletimin imanını selamette görürsem, Cehennem’in alevleri arasında yanmaya razıyım!


Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.


İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fenâ şeyleri yaptırabilirler.


Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.


Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket (kâinat) hâkimsiz olur?


Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır.


Kur’an kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.


İslamiyet Güneş Gibidir, Üflemekle Sönmez! Gündüz Gibidir, Göz Kapamakla Gece OLmaz! Gözünü Kapayan Yalnız Kendine Gece Yapar!


Ey Aslan Kürtler! Ey Asurîler ve Keyanîlerin cihangirlik zamanında piştar, kahraman askerleri olan Aslan Kürtler! Beş yüz senedir yattığınız yeter.Artık uyanınız, sabahtır.Yoksa sahra-i vahşette vahşet ve gaflet sizi yağmalayacaktır.


Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket (kâinat) hâkimsiz olur?


Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir; bana yardım et; sözlerimde hilaf varsa beni kahret!


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir