Özgürlük İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Özgürlük ile ilgili Kısa sözler, Özgürlük İle İlgili Mesajlar, Özgürlük İle İlgili Etkileyici Sözler, Özgürlük İle İlgili Uzun Sözler, Özgürlük İle İlgili Güzel Sözler, Özgürlük İle İlgili Yazılar, Özgürlük İle İlgili Sözler Tumblr, Özgürlük İle İlgili Ata Sözleri, Özgürlük İle İlgili Sözler Facebook, Özgürlük sözleri anlamlı, Özgürlük İle İlgili Cümleler

Sozadresi_com
Sozadresicom

İnsɑnlɑr, hezeyɑn yɑşɑmɑdıklɑrı sürece özgürlüklerinden vɑzgeçmez. – Edmund Burke 


En iyi özgürlük Kendini Kendi Dünyɑsı içinde özgür bulɑndır. 


İnsɑnın özgürlüğü; istediği her şeyi yɑpɑbilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yɑpmɑk zorundɑ olmɑmɑsındɑdır. 


Seni ɑşk mɑhkum eder, hɑyɑllerin özgür bırɑkır. 


Zorunluluk birey özgürlüklerini çiğnemenin özrüdür, zorbaların bahanesi kölelerin inancıdır. Wiliam Pitt


En güzel özgürlük kölelerin düşlerinde gördüğüdür, özgürlüğün korkutucu yanlarını bilmez köleler. Bernard Shaw


Kendi kafasıyla düşünen insan özgürdür, doğru olduğuna inandığı şeyler için mücadele eden insan, özgürdür. lgnazio Silone


Modern özgürlük, derebeylik dönemindeki köleliğin düşünce tutsaklığıyla yer değiştirmesinden başka bir şey değildir. Henry David Thoreau


Her toplumun içgüdüsü gerçekten özgür olɑnlɑrı hɑpse ɑtmɑktır. İlk, toplum sizi dövmeye çɑlışır. Eğer bu işe yɑrɑmɑzsɑ, zehirlemeye çɑlışırlɑr. Bu dɑ işe yɑrɑmɑzsɑ, sizi doyɑsıyɑ onurlɑndırırɑk işi bitirirler. – Jeɑn Cocteɑu 


Kendisine istediği özgürlükleri başkalarından esirgeyen kişi, ne adam olabilir ne özgür. William Allen White


Savaşları kazanabilir kentleri zapt edebilirsiniz; ama ulusları fethedemezsiniz. Bernard Shaw


Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. William Allen White


Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln


Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. Herbert Spencer


Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Said Nursi


Ya özgürlük verin bana, ya ölüm. Patrick Henry


Hürriyeti, en iyi demokratik rejimler sağlar. Robert P. Patterson

Tanrı, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir. Daniel Webster

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. Stefan Zweig


İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean-Jacques Rousseau


Yaşadığım sürece hayatımı Afrikalılar’ın mücadelesine adadım, beyaz egemenliğine karşı savaştım, siyah egemenliğine de karşı savaştım. İnsanların eşit fırsatları paylaşarak uyum içinde yaşayacakları özgür bir toplum hayalini kurdum hep. Nelson Mandela


Özgürlük ve güvence arasında zıtlık değil bağlılık vardır, ya ikisi de olur ya da hiçbiri olamaz. Romsery Clark


Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm; fakat hürriyet uğrunda aşkımı da feda ederim. Victor Hugo


Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim. Abraham Lincoln


Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur. Aziz Nesin


Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise cesarettir. Tukidides


Doğa dilsiz hayvanlara bile, özgürlük vermiştir. P. C. Tacitus


Her ayrıcalık, özgürlüğe bir saldırıdır. Denis Diderot


Sen, hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? Yılmaz Güney


Akıl sana ait değilse, ruhun özgür kalmaz.


Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. Thomas Jefferson


İnsan hür olmadan, huzurlu ve mesut olamaz. Dante Aiighieri


Hürriyeti ve hayatı hak edenler, onu her gün fethetmek zorunda kalmazlar. Wolfgang Van Goethe


Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mesuliyet de olamaz. John Simon


Özgürlük ağacı arada sırada zorba zalimlerin kanıyla sulanmalıdır, çünkü bu onun doğal gübresidir. Thomas Jefferson


Özgürlük bir kere kazanılıp ilelebet muhafaza edilemez, onu her nesil, her gün yeniden kazanmak zorundadır. Dwight Eisenhower


Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir. Anastasius Grün


Hürriyet ilk kök salmaya başladığı devrede, gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir. George Washington


Anımsamak bir tür buluşmadır. Unutmak ise bir tür özgürlük. Halil Cibran


Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Mihayloviç Dostoyevski


Ey özgürlük! Adalet varsa sen de varsın. Joseph Joubert


Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir. Epicuros


İnsanların özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. J. Paul Sartre


Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz özgürlük kelimesini lügatınızdan çıkarın. Malcolm X


İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nisbette, hürriyete hak kazanırlar. Edmund Burke


Özgürlük çok pahalı bir maldır, paradan daha değerli olan kırmızı kanla alınır. Jean J. Rousseau


Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler, ne selameti ne de hürriyeti hak etmişlerdir. Benjamin Franklin


Kimse size özgürlüğü vermez. Kimse size eşitlik, adalet ya da başka bir şey vermez. Erkekseniz gidin ve kendiniz alın. Malcolm X


Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir. Albert Camus


Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır. John Simon


Ancak kendi kendisini yönetebilen, akıllı insanlar özgürdür. Horatius


Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. Wolfgang Van Goethe


Kim özgürlüğün bereketlerinden yararlanmak isterse ona yardım etmek sıkıntısına katlanmalıdır. Thomas Paine


Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. Mustafa Kemal Atatürk


Bir insanın her şeyini alabilirsiniz elinden tek bir şey dışında, özgürlüğünü, kendi yolunu seçme özgürlüğünü. Victor E. Frank


Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek bir iradesi değil midir? La Cordaire


İnsan özgürlüğü başkasından dilenenez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir. lgnazio Silone


Başkasının özgürlüğüne saygı gösterelim; ama aynı zamanda bayrağımızı da koruyalım. Frederic Amiel


Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. A. J. Cronin


Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir. Manuel Foy


Korkun seni mahkum eder, umudun seni özgür bırakır. Esaretin Bedeli


Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır. Charles de Montesquieu


Hürriyet hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. La Cordaire


Ancak tutkulardan önce hakka yer veren bir ülkede, gerçek özgürlük var demektir. La Cordaire


Eskiden insanlar sadakat ve itaate bağlanırlardı. Bugün insanlar, hürriyet ve tenkide önem veriyorlar. Alexis Carrel


Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlıktan, hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir. Jean J. Rousseau


Özgürlük sorumluluk getirir, insanların çoğunun özgürlükten korkması bundandır. Bernard Shaw


Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. Voltaire


Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir. Cenap Şehabeddin


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir