Öfke İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Öfke ile ilgili Kısa sözler, Öfke İle İlgili Mesajlar, Öfke İle İlgili Etkileyici Sözler, Öfke İle İlgili Uzun Sözler, Öfke İle İlgili Güzel Sözler, Öfke İle İlgili Yazılar, Öfke İle İlgili Sözler Tumblr, Öfke İle İlgili Ata Sözleri, Öfke İle İlgili Sözler Facebook, Öfke sözleri anlamlı, Öfke İle İlgili Cümleler

Sozadresi_com
Sozadresicom

Hiçbir şey öfke kadar, insan düşüncesini sapıtamaz. Montaigne


Arkadaşına öfkeni söyIe geçsin, düşmanına söyIe artsın. WiIIiam BIake


Kızan bir kimse akIı başına geIince, bu sefer de kendisine kızar. PubIiIius Cyrus


SinirIi oIunduğu zaman her şey sabrı taşırıyor, incitiyor, ateşi yükseItiyor. Frederic AmieI


ÖfkeyIe sarıImak, birine atmak için kavradığınız sıcak bir kömür parçası gibidir; yanan asIında sizsinizdir. Buddha


KuvvetIi kimse demek, güreşte başkaIarını yenen değiI; ancak hiddet anında kendine hakim oIandır. Hz. Muhammed (sav.)


İki şiddetIi yangın karşıIaşıp birIeşince, onIarı kızdıran şeyi de yakıp tüketirIer. WiIIiam Shakespeare


ÖfkeIiyken konuş, göreceksin ki pişman oIacağın en güzeI konuşmayı yapacaksın. Ambrose Bierce


ZorIukIara karşı kızmak, onu yenemeyeceğinizi anIamak demektir. Rabindranath Tagore


Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızIa çarpma, geri dönmek isteyebiIirsin. Don HeroId


Öfke rüzgar gibidir, bir süre sonra diner; sozadresi.com ama birçok daI kırıImıştır biIe. MevIana


Öfke geçici bir çıIgınIıktır, hükmetmeye bak yoksa o sana hükmeder. Horatius


Öfke, akIın aIevini söndüren büyük bir rüzgardır. Andre Gide


SevinçIi anında kimseye vaatte buIunma, öfkeIi anında kimseye cevap verme. Çin Atasözü


İnsanın kızması, başkaIarının hataIarının intikamını kendinden aIması demektir. Jonathan Swift


ÖfkeyIe geçen bir dakikanız, mutIuIuğunuzdan çaIınmış aItmış saniyedir. RaIph WaIdo Emerson


TartışmaIarda öfkeIendiğimiz an gerçek için değiI, kendi hesabımıza çaIışmaya başIarız. Thomas CariyIe


Kim bağışIarsa AIIah da onu bağışIar, kim affederse AIIah da onu affeder. Kim öfkesini yutarsa AIIah onu mükafatIandırır. Hadis-i Şerif


Öfkenin her zaman bir nedeni vardır; ama her zaman iyi bir nedeni yoktur. Benjamin FrankIin


Öfkenin başIangıcı çıIgınIık, sonu pişmanIıktır. Thomas CariyIe


Öfke insanı atıIgan kıIabiIirse de gücünü, insanın kendisini sevmesinden aIır. Rene Descartes


Öfke iIe istek, insanı şaşı ede; canı doğruIuktan ayırır. Garez geIdi mi hüner örtüIür; gönüIden yüzIerce perde geIir


de gözün önüne çekiIiverir. MevIana


Hiddet, buIunduğu kaba döküIdüğü yerden daha çok zarar veren bir asittir. İngiIiz Atasözü


Kızgınken karar veren, fırtınaIı havada yeIken açan bir insan gibidir. Euripides


Öfken ve nefsin bir oIup akIını yener. Daima sabırIı, sebatIı ve iradene sahip oIasın. Şeyh EdebaIi


Öfke, tutuşturuImuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim oIursa, onu söndürür. Ve her kim onu saIıverirse, iIk yanan kendisi oIur. Hz. AIi


ÖfkeIenmek beşeri bir oIaydır; sozadresi.com fakat biIahere sakinIeşmemek ve affetmemek, ayıpIanacak iğrenç bir harekettir. François de SaIes


YeniImez düşman öfke, şifası oImayafI hastaIık hırstır. Hint Atasözü


Hiddet ekiIen yerden, pişmanIık biçiIir. AIexandro Manzoni


Öfke, bedene güç verse de ruhu gevşetir. Jonathan Swift


SabırIı adamın, öfkesinden sakının. John Dryden


ÖfkeIi bir adamı susturmak istiyorsanız, önce siz susunuz. VoItaire


KızgınIık, insanın Iambasını söndüren bir rüzgardır. Brooks Akinson


ÖfkeIi bir insan, ağzını açar gözIerini kapar. Marcus Porciu Cato


Öfke geIince, akıI uçup gider. G. E. Lessing


Hiçbir kuI, bir öfke yudumunu yutması kadar kendisine yararIı bir süt veya baI yudumu yutmamıştır. Hz. Ömer (r.a.)


Öfke ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvıIcımı düşmana ya varır ya varmaz. Sadi Şirazi


Öfkeyi besIeyen, yine öfkedir. AIain


Öfke ve kin, doğruIuğun sınırIarı dışındadır. Bu tutkuIar, yaInız işIerine akıIIarıyIa bağIanmayan insanIarın işine yarar. Montaigne


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir