Kanun İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Kanun ile ilgili Kısa sözler, Kanun İle İlgili Mesajlar, Kanun İle İlgili Etkileyici Sözler, Kanun İle İlgili Uzun Sözler, Kanun İle İlgili Güzel Sözler, Kanun İle İlgili Yazılar, Kanun İle İlgili Sözler Tumblr, Kanun İle İlgili Ata Sözleri, Kanun İle İlgili Sözler Facebook, Kanun sözleri anlamlı, Kanun İle İlgili Cümleler

Sozadresi_com
Sozadresicom

İyi kanunlar, vicdanın yazılmış şekilleridir. Chateaubriand


Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister. H.Rahmi Gürpınar


Dünyadaki her değişme bir mucize sonucu değil, bir kanun gereği meydana gelmiştir. Lamarck


Ağır ceza düzenimiz, karaya kara katarak beyaz elde etmeye yönelik, bir örgütlenmedir. Bernard Shaw


Bugünkü kanunlar; büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. H.de Balzac


Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse, değişmeleri uzun zaman alanlardır. Farabi


Kanunlar elbiseler gibi olmalı, sozadresi.com hizmetine girmesi istenen kimselere uygun olmalı. Clearence S. Darrow


Ahlak kanunları çiğnenmeye hiç gelmez, hemen öcünü alır. Tolstoy


Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır. P. C. Tacitus


İnsan, kanuna bağlı olduğunu öğrenince özgür olmuştu Will Durant


Savaşta kanunlar susar. Cicero


Kanunların bittiği yerde, zulüm başlar. William Pitt


Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar. Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. Yusuf Has Hacip


İyi yasalar daha iyilerinin yapılmasına, kötüler de daha kötülerinin yapılmasına sebep olur. Jean J. Rousseau


Bir milletin ahlâkında, adetlerinde ve eğlencelerinde, katı yüreklilik ve barbarlık ne derece hakimse, onun ceza kanunları o nisbette ağır olur. Herbert Spencer


Yasalar, örümcek ağları gibidir; güçsüzleri, yoksulları yakalar; zenginleri, güçlüleri bırakıverirler. Anarcharsis


Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa, o kadar da çok hırsız ve hayduta rastlanır Lao Tzu


Silahların gürültüsü, kanunların sesini boğar. Montaigne


En iyi yasalar; en az ve öz, en genel olanlardır. Montaigne


Lüzumsuz yasalar, lüzumlu yasaları zayıflatır. Jonathan Swift


İşkencelerin en kötüsü kanunla işkence etmektir. Bacon


Bütün kanunlar incelenecek olsa, onları çiğneyecek zaman kalmaz. Goethe


Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. N.Machiavelli


Adalet önce devletten gelir, yasalar bir devletin toplumsal düzenidir. L. Annaeus Seneca


Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir, kuvvet kimdeyse o hakimdir. Jean J. Rousseau


Kanunların çokluğu, çok zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Halbuki sayısı pek az fakat pek sıkı tatbik olunan kanunlara sahip bir devletin, teşkilatı daha düzenlidir. Descartes


Millet kaleleri uğrunda dövüştüğü gibi, kanunları uğrunda da dövüşmelidir. Herakleitos


Kanunlar, kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır. Chuck Yeager


Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz. Napoleon Bonaparte


Yasa olmasa dahi vicdan vardır. P.Syrus


Tek bir dünya, tek bir hakikat, tek bir tanrı, tek bir kanun vardır. Marcus Aurelius


Kanunlar örümcek ağlar gibidir. Zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. Balzac


Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse değişmeleri uzun zaman alanlardır. Farabi


Kanunlar örümcek ağına benzer, onlar nasıl yalnız küçük sinekleri yutar da arıları ve eşek arılarını yakalayamazlarsa, yasalar da aynı küçük suçluları tutar, fakat büyüklerini serbest bırakır. Jonathan Swift


İnsanlar arasında, kanunsuz mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur. Aristoteles


Kanunlarda düşüneceğimiz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir. Eflatun


Kanunlar, uyusalar bile ölmezler. Shakespeare


Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. Montaigné


Bir memleketin kanunları, ne kadar çoksa o memleket o kadar geridir. İbn-i Mahdum


Kötü yasalar, zulmün en berbat çeşididir. Edmund Burke


En doğru kanun, kanûn-ı tesâdüfâtdır. A.Hamid Tarhan


Hiçbir yasa, geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz. Rémy de Gourmont


Kanunlar, zamanlar ve sozadresi.com milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlar. J.Paul Richer


Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Aristo


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir