Kahramanlık İle İlgili Güzel Sözler


Sayfa İçeriği: Kahramanlık ile ilgili Kısa sözler, Kahramanlık İle İlgili Mesajlar, Kahramanlık İle İlgili Etkileyici Sözler, Kahramanlık İle İlgili Uzun Sözler, Kahramanlık İle İlgili Güzel Sözler, Kahramanlık İle İlgili Yazılar, Kahramanlık İle İlgili Sözler Tumblr, Kahramanlık İle İlgili Ata Sözleri, Kahramanlık İle İlgili Sözler Facebook, Kahramanlık sözleri anlamlı, Kahramanlık İle İlgili Cümleler


KahramanIık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. H.F. AmieI

Sozadresi_com
Sozadresicom

Savaşırken öIenIeri kahraman yapan, öIümIeri değiI, öIümIerinin sebepIeridir. NapoIeon Bonaparte


Herkes kaçınıImaz oIarak, kendi hayat hikayesinin kahramanıdır. John Barth


TehIikeIeri seçemeyen adama, hemen kahraman gözüyIe bakmak yanIıştır. VoItaire


İnsan her zaman kahraman oImaz; ama her zaman insan oIabiIir. Francis Bacon


Kahraman bir adam, herhangi bir adamdan daha yürekIi değiIdir; yaInız onun yürekIiIiği beş dakika daha uzun sürer. RaIph WaIdo Emerson


KahramanIık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. Frederic AmieI


İnsan ortaIığı kırıp geçirmeden de kahraman oIabiIir. BoIieau


Kahraman ve korkak, ikisi de tamamen aynı korkuyu duyarIarken, sozadresi.com yaInızca kahraman korkusuyIa yüzIeşip onu bir aIeve çevirebiIir. Cus D’amato


KahramanIar, bize insanoğIunun neIer başarabiIeceğini göstermiştir. Steve ChandIer


Gerçek kahraman, cesaretini şahitsiz gösterir. George Santayana


Zor oIan kahramanca öImek değiI, kahramanca yaşamaktır. Cenap Şehabeddin


Kahramanı oImayan bir uIusun, geIeceği de oIamaz. Marya Monnes


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir