İbn-i Haldun Sözleri


Bu Sayfamız da İbn-i Haldun Güzel Sözlerini Derledik Sayfa İçeriği; İbn-i Haldun Kısa Sözler, İbn-i Haldun Anlamlı Sözler, İbn-i Haldun sözleri tumblr, İbn-i Haldun sözleri facebook, twitter, instagram,2018,2019

Sozadresi_com
Sozadresicom

İlme yasak koyanlar veya insanları yalanla meşgul edenler, aklın ve insanlığın en büyük düşmanlarıdır.


Her akıl, gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder.


Coğrafya kederdir.


Kıtlık zamanlarında insanları açlık değil, alışmış oldukları tokluk öldürür.


Barbarlar savaşla yenip fetheder, medeniyetse sulhla fethedeni fetheder.


İnsanların, başkalarının mükemmelliğini ve kendilerinden üstün olduklarını kabullenmeleri çok az görülecek bir durumdur. sozadresi.com


İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür.


Şehirlerin de bir ruhu vardır. Bir şehirde yaşayan insanlar zamanla yaşadığı şehrin ruhuyla karakteristik açıdan özdeşleşirler.


Akletmek Müslümanlar tarafından terk edildi ve bu yüzden zelil bir hale düştüler.


Kentliler, kendilerini rahatlık ve kaygısızlığın döşeğine salıvermişler, mutluluk ve bolluğa gömülmüşler, mallarını ve kendilerini koruma işini, yönetenlerine, valilerine, yargıçlarına ve sürekli koruma görevlilerine bırakmışlardır. ve çevrelerini kuşatan kale duvarlarının, önlerinde dönüp dolaşan bekçilerin ve nöbetçilerin sağladığı güvenceyle uykuya dalmışlardır. hiçbir kaygı, uyarı heyecanlandırmaz onları. ellerinden kaçabilecek avları da yoktur. alabildiğine iyimserlerdir ve kendilerini güvenlik içinde bulurlar. bu nedenle silahlarını bırakmışlardır.


Şehirlerin de bir ruhu vardır. Bir şehirde yaşayan insanlar zamanla yaşadığı şehrin ruhuyla karakteristik açıdan özdeşleşirler…


Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.


Bil ki mantık ilminde esas, ispat etmektir.


Mağluplar, galipleri taklit ederler.


Peygamberler bile, başkalarını yenmek için, kendileri gibi düşünen yol arkadaşları bulmak zorundadır.


Zulüm, umranın harap oluşunun habercisidir.


Adaletsizlik medeniyeti mahveder.


İlim bir kuyu, tartışma ise onun kovası gibidir.


İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür.


Bil ki kötü ve yerilmiş ahlaktan uzaklaşıp, üstün bir ahlaka ve kişiliğe sahip olmak, ancak kişinin kendisinde bir kemal ve yeterlilik vehmetmesiyle ve insanların kendisinin ilim ve sanatına muhtaç olduğunu hissetmesiyle gerçekleşir.


Öğretmenler, bilim sahibi olma yolunda öğrencilerine kitaplarını ezberletirler. Ancak bilimsel tartışmalarla ve münazaralarla, konuları ve sorunları zihinde yerleştirme suretiyle kestirilebileceğini unuturlar.


Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. 


İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur.


Durumdan duruma geçişler bütünüdür her şey. Bu değişmeler ve geçişler, kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi, tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur.


Gayri memnunlar medeniyet kuramazlar.


Kalpleri müteferrik olanların akılları birleştirilemez.


Aklın bir çok mertebeleri var. önce dış dünyanın id­rakı: taakkul. Taakkul demek tasavvur demektir, buna akl-ı temyizi de derler. İnsan bu meleke ile faydalıyı za­rarlıdan ayırır.


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir