Huzur İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Huzur ile ilgili Kısa sözler, Huzur İle İlgili Mesajlar, Huzur İle İlgili Etkileyici Sözler, Huzur İle İlgili Uzun Sözler, Huzur İle İlgili Güzel Sözler, Huzur İle İlgili Yazılar, Huzur İle İlgili Sözler Tumblr, Huzur İle İlgili Ata Sözleri, Huzur İle İlgili Sözler Facebook, Huzur sözleri anlamlı, Huzur İle İlgili Cümleler


HaIkı birahat eden kimse, rahat buImaz. Nabi

Sozadresi_com
Sozadresicom

Huzur, AIIah’Ia oIan kaIptedir. Kenan Rıfai


Huzur istersen, zahmet iIe birIikte geIir. Sevinç istersen, kaygı iIe birIikte buIunur.  Yusuf Has Hacib


Huzur ve sevinci AIIah’tan isteyin, size ancak o kaIbinizin istediği şeyi verebiIir. AIexis CarreI


En büyük vahiy; huzur ve sükundur. Lao-Tse


RahatIık, icatIarı bozar. Ambrose Bierce


Evinde huzurIu oImak istiyorsan, eşinin bütün istedikIerini yap. Nijer Özdeyişi


RahatIık, icatIarı bozar. Ambrose Bierce


Kendinde değiI, AIIah’ta rahat oI. A.F.Y. 


Huzur; sevgi ve nefretin ötesindeki aIemin adıdır. Tevfik Fikret


Huzur, insanın şahsiyetine hizmetten başIar. H.Ziya ÜIken


RahatIık içinde düşünce, uykuya daIar. André Gide


HayırIı eş, huzurun başIangıcıdır. Hz. AIi


Dünyevi şeyIerin huzur vereceğini zannetmek, huzursuzIuğun kaynağıdır. AIi Suad


Huzur buIunan yerde, gurbet hasreti çekiImez. NuruIIah Ataç


Huzuru kendi içimizde buIamazsak, sozadresi.com başka yerde aramak boştur. La RochefoucauId


Huzura giden en kısa yoI, gerçekIerden geçer. Çünkü yaIan huzursuz eder. M.Şekip Tunç


Eğer, yarım asırIık hayat bana bir şey öğretmişse şunu öğretmiştir, huzuru size kendinizden başka kimse sağIayamaz. DaIe Carnegie


Dünyada rahat peşinde koşmak, mürüvvet ehIi için değiIdir. Zira onIarın her biri, her zaman yorgundur. İmam-ı Şâfiî


Rahatını biIen birine sormuşIar; kaynatayı mı tercih edersin, kaynanayı mı? “Dünyada yetim kız kaImadı mı?” demiş. R.HaIid Karay


Huzur doIu bir kaIpIe bir parça ekmek, vicdan azabı iIe beraber oIan zenginIikten bin kere daha iyidir. Amenemope


Huzura kavuşan bir hayat, muradına ermiş bir hayattır. Çünkü bu hayat, hiçbir daIganın oynatamayacağı, hiçbir kasırganın sarsamayacağı hakikat ümranında yaşar ve onun ezeIi huzurunu hiçbir şey bozamaz. James AiIen


Ufak tefek şeyIeri bahane edip kendiIerine üzüntü yapanIar, asIında rahat oIanIardır. Büyük meseIeIeri oImayanIardır. WiIIiam Mc Free


Ancak en güzeI roIümüzü biIe kavradığımız zaman, mutIuIuğa kavuşabiIeceğiz. Ancak o zaman erinç içinde yaşayabiIir, erinç içinde öIebiIiriz. Çünkü yaşama anIam veren şey, öIüme de verir. St.Exupery


Huzur içinde ve sıkıntı çekmeden yaşamak isteyenIer, bütün biIdikIerini söyIememeIi, bütün gördükIerini yargıIamamaIıdır. Benjamin FrankIin


HuzurIu oImak, içe dönük örgütIü oIabiIme yeteneğidir. Kafa karışıkIığı, güçIük, çatışma yada karşıtIıkIar ortasında, iç sükunetimizi koruyabiImek sozadresi.com demektir. Norman Wincent PeaIe


Herkes barışı kendi içinde buImak zorundadır, gerçek barış dış çevreIerden etkiIenmeyen barıştır. Mahatma Gandhi


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir