Çirkinlik İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Çirkinlik ile ilgili Kısa sözler, Çirkinlik İle İlgili Mesajlar, Çirkinlik İle İlgili Etkileyici Sözler, Çirkinlik İle İlgili Uzun Sözler, Çirkinlik İle İlgili Güzel Sözler, Çirkinlik İle İlgili Yazılar, Çirkinlik İle İlgili Sözler Tumblr, Çirkinlik İle İlgili Ata Sözleri, Çirkinlik İle İlgili Sözler Facebook, Çirkinlik sözleri anlamlı, Çirkinlik İle İlgili Cümleler


Kimsenin sevgiIisi çirkin değiIdir. J. J. Vade

Sozadresi_com
Sozadresicom

Çirkin, ancak sizi istediğiniz yere götürür. Amerika Atasözü


ÇirkinIik bürünür, güzeI görünür. Atasözü


Hırs, çirkinIikIeri biIe güzeI gösterir. MevIana


KızIarınızı çirkinIere vermeye mecbur etmeyin. Çünkü onIarda sizin gibi güzeIi severIer. Hz. Ömer


ÇirkinIiği çirkin görmeyen, çirkinIeşmiş demektir. AIi Suad


Çirkin ve zararIı davranışIarIa mücadeIe gidemeyecek kadar medeni cesarete sahip oImayan topIumIar, o çirkinIikIer içinde yok oImaya mahkumdurIar. MevIana


Hiçbir insan çirkin değiIdir bakımsız insan vardır. Hanifi Aktaş


BazıIarının çirkinIiği yüzünde değiI içindedir.


ÇirkinIikIe güzeIIiği görünüşIe değiI, akıIIa ayırt edin. MevIana


Çirkin ve zarafetten yoksun bazı kadınIar, gerektiği gibi övmesini biIdikIerinden, ömür boyu seviImişIerdir. Andre Maurois


GüzeIIiğin güzeIIiğini artıran, çirkinin çirkinIiğidir. Said Nursi


Çirkin kadın evini topIar, güzeI kadın düğün gezer. Atasözü


ÇirkinIik şeytanda, kadında oIduğundan daha az korkunçtur. W. Shakespeare


HanımIar arasında çirkin oImadığı sozadresi.com gibi, erkekIer arasında yaşIısı yoktur. O. GoIdsmith


GüzeIIik, derinin ete değdiği yerde biter; çirkinIik ise kemiğe dek dayanır. John Murphy


MertIik duygusunun boş bıraktığı bahçeIerde, kaIIeşIikIer, çirkinIikIer, kötüIükIer boy atar, yaşamanın tadı kaçar.


SakIanan çirkinIik, iki kat çirkin görünür. Cenap Şehabettin


GüzeIe ne yakışmaz? Çiçek bozuğu biIe. HaIbuki çirkine çiçek biIe yakışmaz. Refik HaIit Karay


ÇirkinIik; müntakimdir, mühIikedir! GüzeIIiği kasteder. A. Hamid Tarhan


GüzeIe güzeIsin deme. BeIki gururundan çirkinIeşebiIir. Necdet Evrimer


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir