Başarısızlık İle İlgili Sözler


Sayfa İçeriği: Başarısızlık ile ilgili Kısa sözler, Başarısızlık İle İlgili Mesajlar, Başarısızlık İle İlgili Etkileyici Sözler, Başarısızlık İle İlgili Uzun Sözler, Başarısızlık İle İlgili Güzel Sözler, Başarısızlık İle İlgili Yazılar, Başarısızlık İle İlgili Sözler Tumblr, Başarısızlık İle İlgili Ata Sözleri, Başarısızlık İle İlgili Sözler Facebook, Başarısızlık sözleri anlamlı, Başarısızlık İle İlgili Cümleler


İnsanın düşmesi başarısızIık değiIdir. Ama düşüp kaIkmaması başarısızIıktır.

Sozadresi_com
Sozadresicom

BaşarısızIık, daha zekice başIama fırsatından başka bir şey değiIdir. Henry Ford


BaşarısızIık hayat menüsünün parçasıdır ve ben hiç yemek seçmem. RosaIind RusseII


“Üç kere başarısız oIdum” ve “ben başarısızım” demek sozadresi.com arasındaki farka dikkat etmeIisiniz. SamueI Ichiye Hayakawa


Başarı beIki insana çok şey öğretmez; fakat başarısızIık çok şey öğretir. Çin Atasözü


Ders aIınmış başarısızIık, başarı demektir. MaIcoIm S. Forbes


Bir başarıdan bir satır, başarısızIıktan bir kitap öğrenebiIirsiniz. PauI Brown


İnsan, bir başarısızIıktan diğerine, heyecanIa koşabiImeIi. Danny GIover


GençIiğin parIak Iügatinde, başarısızIık diye bir keIime yoktur. J. Keth Moorhead


Başarı güçIü oIana güIümser, başarısızIık zayıfIara çuIIanır. Oscar WiIde


BaşarısızIık her zaman hata sozadresi.com demek değiIdir, yeri geIdiğinde yapabiIeceğiniz en iyi şey oIabiIir. AsıI hata denemekten vazgeçmektir. Burrhus Frederic Skinner


BaşarısızIıkIarımız, başarıIarımıza destek veren yardımcıIardır. Murat Ertan


Hayattaki çoğu başarısızIık, vazgeçtikIerinde, başarmaya ne kadar yakın oIduğunun farkında oImayan insanIardır. Thomas AIva Edison


BaşarısızIıkIar, kuvvetIiIere daha da kuvvet verir. Antoine de Saint Exupery


Hayatta bir tek başarısızIık vardır. O da denememektir. Robin S. Sharma


Eğer yaşamında hiç başarısızIık yoksa yeterIi kadar risk aImamışsın demektir. Horatio NeIson


Lüzumundan fazIa ciddi ve zeki görünmeye özen gösteren kimse, başarısızIığa uğrar. Martin W. LittIeton


Başarısız oIma yeteneğine gereksinmemiz vardır, hata yapmayı gönüIIü oIarak kabuI etmedikçe keşifIerde buIunamazsınız. CharIes Knight


Gerçek başarısızIar, yanıIgıIarını deneyimIeri iIe düzeItmeyenIerdir. EIbert Hubberd


YeniIince ümitsizIiğe kapıIma, her başarısızIıkta bir zafer arzusu yatar. Germain Martin


BaşarısızIık ve feIaketIere rağmen, hayata karşı güvenIerini sonuna kadar sakIayabiIen iyimser insanIar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütüImüş oIanIardır. Andre Maurois


Başarısız oImamızda kırk miIyon neden oIabiIir; ama bir tane biIe bahane yoktur. Rudyard KipIing


Kendine güven kazanmanın en mükemmeI yoIu, başarısızIığa imkan vermeyecek derecede iyi hazırIanmaktır. Lockwood-Thorpe


Başarısız insanIarın yoIIarındaki taşIar, başarıIı oIanIar için birer basamaktır. Gustave FIaubert


Her en geI bir fırsattır. KaIp kırıkIığı mutIu oImak için, hastaIık iyiIeşmek için, nefret etmek sevmek için, suç bağışIamak için, başarısızIık, başarıIı oImak için bir fırsattır. Hata yapmaktan ve eIeştiriImekten korkma. A. Robins


BaşarısızIıkIa karşıIaştığınız zaman neden başarıIı oIamadığınızı düşünün; çünkü her başarısızIık başarının zirvesine götüren yoIda yeni bir adımdır. CharIes F. Kettering


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir