Abdul Kadir Geylani Sözleri


Sayfa İçeriği: Abdul Kadir Geylani Sözleri Kısa sözler, Abdul Kadir Geylani Sözleri Etkileyici Sözler, Abdul Kadir Geylani Sözleri Uzun Sözler, Abdul Kadir Geylani Sözleri Güzel Sözler, Abdul Kadir Geylani Sözleri Yazılar, Abdul Kadir Geylani Sözleri Sözler Tumblr, Abdul Kadir Geylani Sözleri Sözler Facebook, Abdul Kadir Geylani Sözleri sözleri anlamlı, Abdul Kadir Geylani Sözleri Sözler Yeni, Abdul Kadir Geylani Sözleri Özlü Sözler, 

Sozadresi_com
Sozadresicom

Nefsine hiçbir hâli ve makamı nispet etme!


Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatıdır.


Belâlar kula Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmayı öğretir.


Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.


Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır.


Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.


Allah’a ancak, O’ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir.


Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.


Bu ilim [tasavvuf ilmi], kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.


Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.


Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette zühd gerekir.


Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.


Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.


Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.


Hak’tan korkanın korkusu arttıkça kalbi ona korkuyu unutmayı öğretir. Onu Hakk’a yakınlaştırır. Ona müjdeler verir.


Faydayı ve zararı Allah’ın dışındakilerden bilenler Allah’ın kulu değildir.


Kur’an’ın iki yönü vardır: O’nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü.


Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin. Çünkü O’ndan istemek ibadettir.


Sûfîler Allah Teâlâ’nın Kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahşedeni, halkı değil Hâlık’ı isterler.


Herşeyde O’nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herşeyin ismi O’nun ismindendir.


Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır.


Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin.


Sûfîler ‘niçin’i, ‘nasıl’ı, ‘yap’-‘yapma’yı unutarak, kendilerini Rablerinin önüne atmışlardır.


Eğer O’nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da O’nun gayrısını O’nun vasıtasıyla bilirdiniz.


Sâlihlerden birisine “Neyi arzu ediyorsun?” diye sorulduğunda, “Arzu etmemeyi arzu ediyorum.” diye cevap verdi.


İlim öyle bir şeydir ki sen bütün varlığını ona adadığın zaman o sana ancak bir parçasını verir.


Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.


Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise Allah’ın dışındaki her yerde gariptir. sozadresi.com


Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.


Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.


Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.


Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.


İlim kılıç, amel el gibidir. El olmadan kılıç kesmez. Kılıç olmadan da el kesmez.


Bu işin başı Allah’tan başka tanrı olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.


Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadır.


O’nu tanısaydınız, O’nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu.


Sûfîlerden biri demiş ki: “İnsanlar hakkında Allah’a uy, Allah hakkında insanlara uyma!”


Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakiyi unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!


Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.


Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.


Hakk’ı bulursan eşyayı ondan görürsün. Ne düşmanın kalır, ne üzerinde hakkın olan biri.


Şöyle denilmiştir: “Şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır.”


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir